עגלת קניות
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.
עגלת קניות
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.
0.00 0

תקנון אתר

תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הגולש"). רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות בישראל. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. אתר www.ToThinkGood.com / (להלן- "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים. 

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין בעלת האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. 

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאים אלו בכל עת, ללא צורך בהודעה. כל שינוי בתנאים אלו יופיע באתר. כאשר הינך נכנס לאתר זה ו/או עושה שימוש בו לאחר שבוצעו שינויים כלשהם בתנאים, הינך מסכים שגם אותם שינויים בתנאים יחייבו אותך. התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהוא. בעלת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן. 

באתר מצולמים מוצרים שונים, בנוסף, תמונות מוגדלות של כל פריט. התמונות נועדו להמחשה בלבד.  הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

אין כפל הנחות, הטבות ומבצעים. קופונים לא חלים על מבצעים, מארזים, משלוחים/דואר רשום וגיפט כארד.

במוצרים של מארזים -במידה ומוצר אזל מן המלאי, הוא יוחלף במוצר אחר שווה ערך/שימוש.

בתקופות עמוסות כמוחגים, ימים מיוחדים, תקופת קורונה, זמני המשלוח עלולים להתארך.

פרטיות ואבטחת האתר

האתר מתחייב לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת השימוש בו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כמו גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע),

תשע"ז-2017 ואתה נותן הסכמתך לשימוש זה.

בעלת האתר משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש (למעט פרטי כרטיס אשראי) לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ושיפור שרותים. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא.

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בתאם לסטנדרטים המקובלים. בעוד שמערכות אלו מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן ביטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשרותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוכסן בהם.

מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשרותי האתר, רוכש באתר או מצטרף כחבר במועדון הלקוחות של בעלת האתר וממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי נותן בכך את הסכמתו  לקבלת הודעות וחומר שיווקי שבעלת המותג מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו SMS  , ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה. אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. 

במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לבעלת האתר ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, אך למעט פרטי כרטיס האשראי, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, לשרת עליו מתנהל האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט כדרוש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. 

בתשלומים הנעשים באמצעות האינטרנט, הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי ישירות לחברת הסליקה, מבלי שיעברו דרך בית העסק בשום שלב של הרכישה. ברכישות באמצעות הטלפון הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי לנציג בית העסק, וזה יזינם ישירות לשרתי חברת הסליקה, מבלי לשמור את הפרטים בידי בית העסק. 

החברה רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות 'הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.  הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.  לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

בעלות קניון רוחני ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין רוחני אחרות הנוגעות לכל האמור לעיל, בהתאם לדיני זכויות היוצרים במדינת ישראל, זכויות היוצרים למידע באתר זה שייכם לגב' עידית יוסיפוביץ, ולה בלבד, וכי זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על הטקסט, תמונות, איורים, גרפיקה, קטעי צליל, קטעי וידאו, וכל יישום תוכנה המשולב באתר (להלן: "החומר המוגן") אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, להעביר, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של בעלת האתר מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י בעלת האתר בבסיס הנתונים של המותג, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים ע"י בעלת האתר בלא קבלת הסכמת בעלת האתר מראש ובכתב. בעלת האתר מאשרת לצד ג' לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר בעלת המותג, בכפוף לכך שמקור המידע יישמר ויצויין במפורש שהמידע / צילום נלקחו מאתר בעלת המותג.

הגבלת אחריות

בעלת האתר שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לבעלת האתר ולהתריע על כך. בעלת האתר תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר. בעלת האתר לא תהיה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בשרות ו/או במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או המוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. בעלת האתר אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה. בכל מקרה חבות בעלת האתר תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

הגב' עידית יוסיפוביץ לרבות עובדיה ונציגיה ו/או צוות הכותבים, העורכים היועצים והמשתתפים בעריכתו, לא יהיו אחרים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, גם אם מי מהמוזכרים לעיל קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.

למען הסר ספק, למשתמשי האתר לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או כלפי הגב' עידית יוסיפוביץ לרבות עובדיה ונציגיה ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים היועצים והמשתתפים בעריכתו, וכי המוזכרים לעיל אינם אחראים לכל תוכן הנשלח ו/או הנכלל באתר על –ידי צד שלישי כלשהו.

בעלת האתר תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של בעלת האתר או בקניינה. האתר מכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. בעלת האתר מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד. בעלת האתר תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לבעלת המותג/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. כל מחלוקת שתתגלע בין רוכש ו/או גולש באתר לבין בעלת האתר, הנוגעת לרכישה או כל פעילות אחרת באתר האינטרנט, תתברר בישראל בבת המשפט הכפר סבא בלבד.

החזרת מוצרים וביטול הזמנות

ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות כמפורט מטה), כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי בעלת האתר או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה. ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה טלפונית ולאחריה חובה גם לצרף פניה במייל. מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית וללא כל פגיעה ו/או נזק ניתן להחזיר לבעלת האתר תוך 14 יום ע"י משלוח (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח). האחריות להחזרת המוצר בשלמותו ובאופן תקין חלה על הלקוח המזמין.  לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו. הלקוח יקבל זיכוי למימוש בחנות האתר. במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.

פרטי התקשרות: עידית יוסיפוביץ', ג'ו עמר 5 כפר סבא. מייל- Idit@ToThinkGood.com

טלפון: 052-8200085

שירות לקוחות

שרות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני: Idit@ToThinkGood.com בווטסאפ: 052-8200085,
בשיחת טלפון למספר: 055-9870005
נועדו לסייע בקליטת ההזמנה, מתן מענה לשאלות שעלולות לעלות בנוגע לפריטים שונים, מחיריהם וזמינותם במלאי, לפתור בעיות לפני ואחרי משלוח, לסייע בגלישה באתר וכן לשמוע תלונות ומחמאות.

שעות פעילות: ימים א'-ה' 15:00-22:00.

רוצים לקבל הטבות ומתנות?

מעוניינים לקבל טיפים לחשיבה חיובית?

הצטרפו למועדון ההטבות וקבלו 10% הנחה לרכישה ראשונה באתר.

*לעיתים המיילים נכנסים לקטגורית קידומיי מכירות. יש להכניס את כתובת מייל האתר לספר הכתובות במייל.

* לא כולל GiftCard